Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Felhasználási feltételek

 Érvényes: 2014. május 13-tól

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek") határozzák meg az AT-LA Filt 97 Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 3., cégjegyzékszám: 13-09-093405, a továbbiakban: „Filterland.hu") kizárólagos tulajdonában álló és a Filterland.hu által működtetett www.filterland.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal") felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó"). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ilyen módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

I. A Weboldal működési elve

A Weboldal olyan honlap, mely információkat közöl, illetve a Felhasználó a filterland.hu-n elérhető termékekre vásárlási szándékkal megrendelést adhat le. A Weboldalon pénzmozgás nem történik. Filterland.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A Weboldal működtetését a Filterland.hu szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

II. Regisztráció, a Weboldal használata

2.1 Regisztráció

A felhasználók a Weboldal termékeire való megrendelés leadását célszerűen előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely a következő módon lehetséges:

Az oldalon található „Regisztráció" gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Filterland.hu a megrendelések leadásakor elkérje számlázási-, postázási címét,  telefonszámát. Filterland.hu a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel,  azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

2.2 A Weboldal használata

2.2.1 Rendelés leadása

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon található valamely termékre rendelést szeretne leadni, ezt a termék adatlapján található "kosárba tesz" gombra kattintva kezdheti meg. A rendelés leadását a jobb oldalon található kosár gombra kattintva folytathatja. 

2.2.2 A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Filterland.hu-val szemben a Filterland.hu által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Filterland.hu-nak a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Amennyiben Filterland.hu tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

III. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Filterland.hu, illetve adott esetben partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Filterland.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

Filterland.hu szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

IV. A felelősség korlátozása

FitnessKupon.hu nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Filterland.hu-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

V. Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Filterland.hu a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül Filterland.hu csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson rendeléseinek állapotáról, a Filterland.hu fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Filterland.hu hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Filterland.hu által nyilvántartott adatok, a Filterland.hu által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Filterland.hu között felmerülő kérdések, viták megoldására.

Filterland.hu garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

VI. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

предприятия смоленска — rosorg-smolensk.ru.

Filterland.hu

AT-LA Filt 97 Kft.

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 3.

Tel: +36 1 370 6259

Fax: +36 1 231 0427

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cégjsz: 13-09-093405

Adószám: 12252534-2-13.

Bejelentkezés vagy RegisztrációWebáruházunk karbantartása alatt a webes rendelés szünetel.
Rendeléseit a +36 1 370 6259 telefonszámon fogadjuk!
Köszönjük a megértést!